RainCAP, voor grootschalige makkelijke wateropslag

De RainCAP is een stevige op maat vervaardigde folie liner waarin 15 tot 70 kuub (regen)water kan worden opgeslagen. Deze liner wordt opgehangen in een gat dat van tevoren is gegraven en dat dezelfde afmetingen heeft als de liner. Het de RainCAP kunnen grote hoeveelheden water snel en makkelijk, gedurende lange tijd worden opgeslagen. Daardoor zijn de vaak kostbare betonnen tank constructies niet meer nodig, en kan geld en mankracht worden gespaard.

Eenmaal geinstalleerd wordt de RainCAP tank aangesloten op regenwaterpijpen die het regenwater aanvoeren van nabijgelegen daken. Eenmaal opgeslagen in de RainCAP tank kan het water ook makkelijk uit de RainCAP tank worden gepompt m.b.v. een (hand) pomp. We raden aan om het water, nadat het is opgepompt, van bacterieen en virussen te ontdoen dat het veilig kan worden geconsumeerd.

Van regenwater naar drinkwater 

Het zuiveren van het drinkwater kan worden uitgevoerd met behulp van de UV WaterBox die wij in ons assortiment hebben.

Voordelen van de RainCap tank

  • Het is een simpele, flexibele en duurzame oplossing om water langdurig op te slaan;
  • In tegenstelling tot betonnen tanks, die door verzakking gaan scheuren en daardoor gaan lekken, is de RainCAP liner flexibel en daardoor goed in staat mogelijke vervormingen op te vangen;
  • Omdat de RainCAP in de bodem wordt aangebracht blijft de temperatuur van het water in de RainCAP laag hetgeen een positieve invloed heeft op de kwaliteit van het water;
  • In tegenstelling betontanks zijn voor aanleg van de RainCAP nauwelijks duur beton en staal nodig. De werkzaamheden kunnen door niet opgeleide werknemers worden uitgevoerd waardoor de kosten van installatie beperkt blijven;
  • RainCAP’s hebben een levensduur van 8 jaar of meer;
  • De RainCAP pakketten zijn makkelijk te transporteren.

Voor wie is de RainCAP interessant?

Het RainCAP systeem is ontwikkeld voor zuidelijke landen met tenminste enige regenval (400-500 mm/jaar). NGO’s, lokale overheden of communities maken gebruik van de RainCAP om de lokale watersituatie in dorpen en communities te verbeteren.

Een RainCAP tank van 15 m³ is voldoende om een kleine gemeenschap van 30 mensen gedurende een periode van 8 maanden van 2 liter drinkwater per dag te voorzien. Daartoe moet de RainCAP worden aangesloten op een bestaand dak dat tenminste 40 m2 groot is en ervan uitgaande dat in die situatie op jaarbasis ongeveer 440 mm/m2 regen valt.

Een RainCAP tank van 70m3 is voldoende groot om 200 mensen over een periode van een half jaar van 2 liter drinkwater per dag te voorzien. Daarvoor is dan een dakoppervlak nodig van ca. 180 m2 bij een jaarlijkse regenval van ca 440 mm/m2.

Afmetingen van de RainCAP tanks

• Een 15 m³ tank (familie-tank) heeft een diameter van 3,2 meter en reikt 2,5 meter de grond in.
• Een 70 m³ tank (voor dorpen) heeft een diameter van 5 meter en reikt 4 meter diep.

Conditie daken, dakgoten en hoeveelheden regenwater

Daken van scholen, medische centra en overheidsgebouwen zijn vaak goed geschikt om regenwater op te vangen en dat via regenpijpen af te voeren naar een RainCAP installatie. Het is van belang dat gebruikte daken en regenpijpen van goede kwaliteit zijn en dat deze goed schoon gehouden kunnen worden.

De totale hoeveelheid regenwater die uiteindelijk kan worden opgevangen in de RainCAP is afhankelijk van de conditie van het dak, de goten, het onderhoudsregime en het lokale neerslagkarakterestieken.

Beperkingen

Het RainCAP systeem kan het best worden toegepast in tropische landen met een tenminste een gemiddelde regenval. Omdat de nodige grondwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, kan de RainCAP het best in zandige, en kleiachtige gronden worden geinstalleerd. We raden het af om de RainCAP in harde, steenachtige situaties te installeren omdat enerzijds het graven serieuze problemen kan opleveren oplevert en anderzijds scherpe rotsen gemakkelijk de liners kunnen doorboren.

Nadere informtie gewenst?

Een brochure met nadere informatie over de RainCap vindt u hier.  Mocht u nadere vragen hebben, horen wij graag hier van u.

RainCAP

Evaluation WaterBox

Senegalese enjoy our water