Energie besparen voor KNVB voetbalclubs

Vanaf 2020 heeft AAWS zich gericht de ontwikkeling van nieuwe methoden om thermische energie op te slaan in water. Uit die ontwikkeling kwam de EnergyWaterWall (EWW) voort: een zeer grote geïsoleerde smalle boiler-tank waarin energie van zonnecollectoren kan worden opgeslagen.

Samenwerking met adviesbureau ETG

Gezamenlijk met adviesbureau ETG hebben we vervolgens unieke thermodynamische modellen ontwikkeld waarmee het energieverbruik van voetbalclubs in kaart wordt gebracht en wordt bepaald hoe het energieverbruik van de club drastisch kan worden beperkt.

Met onze methodiek kunnen voetbalclubs op termijn 100% van het aardgas worden afgekoppeld.

KNVB

We presenteerden onze aanpak aan de KNVB die besloot om onze aanpak financieel te ondersteunen. Hierdoor hebben we inmiddels voor diverse Nederlandse voetbalclubs zg. Quickscans kunnen uitvoeren en hun energiehuishouding in kaart gebracht. Op basis van die studies hebben we deze clubs inmiddels geadviseerd over welke maatregelen -incl. EWW- kunnen worden genomen om de energiekosten structureel te verminderen.

Quickscans

Komende tijd worden Quickscans voor veel meer Nederlandse voetbalclubs opgesteld waarna bijbehorende EWW-installaties op maat worden ontworpen en geïnstalleerd.

Interesse?

Bent u als voetbalclub geinteresseerd in deze aanpak, laat het ons weten.